یارو پی ام داده برام فیلم میفرستی‼️⁉️
براش فرستادم
میگه ببخشید نت ندارم دانلود میکنی برام بفرسی


دو روزه هیچی نخوردم
حالم خوب نیس
تشنج میکنم
طرف گوشی که میام سرم گیج میره
تورو خدا دعا کنین
پاسخ
الناز33 ٢٩ خرداد ٩۶
کیمیا95 ٢٨ خرداد ٩۶
سحر2222224 ١۶ خرداد ٩۶
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

 

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ؛

ﮐﺮﻩ ﺧﺮ ﺷﺐ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻪ،
ﺑﺸﯿﻦ ﯾﻪ ﮔﻬﯽ ﺑﺨﻮﺭ ﯾﻪ ﻋﻨﯽ ﺑﺸﯽ
ﺩﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺴﺘﺮﺍﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﭼﻮﺱ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﺮﯾﻨﻦ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﺖ
ﻣﺤﺘﺎﺝ ﮔﻮﺯﻣﺮﺩﻡ ﻧشی
پاسخ
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶
قیافه پل پلی رو نیگا
parnya ١٠ خرداد ٩۶
واقعا که
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶
اتفاقا بگو درس نخون که مثل فردین بشی...از خدات باشه بچت مثل فردین نااز وباعرضه وباغیرت باشه
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

 


چت اورداپ


زنه به شوهرش میگه مرغ تموم کردیم ازسرکارمیای مرغ بگیر

شوهره میگه حالاامروزویکاریش بکن

ببینیدزنه چیکارکرده
پاسخ
فردین_ستاره ١۵ خرداد ٩۶
عبدل 12 ١٢ خرداد ٩۶
آنا67 ١٢ خرداد ٩۶
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

 

غمگینمهمانند دختری که مادرش اجازه نمیده که سبیل هاشو بزنه
وبچه ها تو خیابون ایرج صداش. میکنن
پاسخ
atefeh ١٣ تير ٩۶
بله بله ارسلان غمگینم مثل پسری ک مادرش اجازه نمیده ابروهاشو برداره
7833 ١٣ تير ٩۶
من منظورم از ســآک کیف بودین چرا پاک کردین
نفس6 ١٣ تير ٩۶
خخخخخخخ
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

 

یه دیوار داریم سره کوچمون

ک شهرداری اومد رنگش کرد و روش نوشت:

«لطفا روی این دیوار چیزی ننویسید!»فردا صبحش(دخترای اورداپ) با اسپری روش نوشته بودن:

«چشم ،فدایی داریی»


پاسخ
الناز33 ١۵ تير ٩۶
دلمون برات تنگ شده شکم گنده
پیناار ١٠ تير ٩۶
فردین_ستاره ١٠ خرداد ٩۶
گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...
١ ٢ ٣ ۴ ۵ صفحه بعد >>
فردین_ستاره
فردین_ستاره

آقا فردین_ستاره

اهل کرمانشاه است

تخصص او کامپیوتر است

متولد 12 دي

تاریخ 15 اسفند 91 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

گاهی یادکردنت دیرمیشود!!! امایادم نمیرود چقدر در خاطرم هستی...

صفحات و تصاویر
ordup.com
www.ordup.com www.ordup.com
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان